Regulament Treasure Hunt

Regulament Treasure Hunt

ARTICOLUL 1: ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul principal al concursului este SC Tempo Anticafe SRL. Acest concurs se va derula conform prevedeilor actualului regulament, care este obligatoriu pentru participanți.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial și în timp util.

ARTICOLUL 2: SCOPUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura sâmbătă, în data de 03.08.2019 și are drept scop popularizarea SC Tempo Anticafe SRL. Concursul se va derula pe raza municipiului Buzău și va avea durata de aproximativ 6 ore.

ARTICOLUL 3: CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 12 ani. Persoanele minore pot participa la competiție numai cu acordul de participare, în scris, din partea părinților sau a tutorelui legal. Acordul părinților va fi prezentat organizatorilor în momentul validării lor în concurs. Este necesar un accord autentificat la notar daca părintele/tutorele legal nu poate fi prezent să semneze acordul în persoană fie la momentul înscrierii fie înainte, la sediul organizatorilor.

Prin declaraţia de responsabilitate, fiecare participant declară că a citit cu atenție și a înțeles regulamentul de concurs, că a luat la cunoştinţă, înţelege şi îşi asumă riscurile medicale, juridice şi de alta natură ale participării la Treasure Hunt. Participanții, prin înscrierea în concurs, sunt direct responsabili de integritatea lor fizică și psihică pe parcursul întregului traseu și de respectarea tuturor regulilor de circulație rutieră care se impun.

Nu au drept de participare angajații și colaboratorii SC Tempo Anticafe SRL, precum și rudele de gradul I al acestora.

ARTICOLUL 4: MECANISMUL DE CONCURS

Scopul participanților este de a căuta și găsi comorile reprezentate de stickere cu logo-ul Tempo Anticafe.

Participanții vor pleca de la sediul SC Tempo Anticafe SRL din Str. Unirii Nr 211, Clădirea Unirii Center, demisol, nu mai devreme de ora 10:00. Participanții vor primi un prim set de indicii în ceea ce privește localizarea comorilor, urmând ca, pe traseul concursului să găsească și alte indicii. Concursul se încheie la ora 16:00, iar participanții trebuie să fie prezenți la sediul SC Tempo Anticafe SRL.

Este interzis participanților să folosească orice mijloc de transport cu excepția transportului în comun.

ARTICOLUL 5. PROCEDURA STABILIRII CÂȘTIGĂTORILOR

Câștigătorii concursului vor fi desemnați pe loc în funcție de următoarele criterii:

  • Numărul de comori ( stickere Tempo Anticafe ) găsite reprezintă principalul criteriu de stabilire al câștigătorului.
  • Cel puțin 5 postări pe profilul personal de facebook, însoțit de o fotografie de la locurile în care participanții găsesc comori.
  • Participanții au obligația de a reveni la sediul SC Tempo Anticafe SRL din Str. Unirii Nr 211, Clădirea Unirii Center, demisol, cel târziu la ora 16:00.

ARTICOLUL 6. PREMIUL

Premiul Tempo Tresure Hunt este în valoare de 1200 Lei și se acordă câștigătorului în maxim 48 de ore de la terminarea concursului prin transfer bancar sau numerar.

ARTICOLUL 7. DEPARTAJAREA PARTICIPANȚILOR ÎN CAZ DE EGALITATE

În cazul în care doi sau mai mulți participanți descoperă același număr de comori și îndeplinesc condițiile eliminatorii ( cel puțin 5 postări pe profilul de facebook din timpul concursului și încheierea traseului înainte de ora 16:00 ), departajarea se va face după cum urmează:

  • În funcție de numărul postărilor pe profilul de facebook.
  • În ordinea sosirii

Dacă și după aplicarea acestor criterii, doi sau mai mulți participanți vor fi la egalitate, premiul de 1200 Lei se va împărți în mod egal.